เคล็ดลับฮวงจุ้ย

เกร็ดความรู้ และ เคล็บลับด้านฮวงจุ้ย รวมถึงหลักการตั้งตี่จู้เอี้ย

ข้อเท็จจริง : ตี่จู้เอี้ย ไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดง

 • สีแดงเป็นความเชื่อ แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
 • ตี่จู้ในแต่ละยุคใช้วัสดุแตกต่างกันออกไป 
 • อจ. เกรียงไกร บุญธกานนท์ ได้กล่าวชัดเจนว่า “ตี่จู้ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องสี ไม่จำเป็นต้องสีแดง”
ตี่จู้เอี๊ยะ หินอ่อน ขนาด 27นิ้ว มีเสาไฟตัวอักษรมงคลจีน 2 เสา สีขาวครีม ด้านหลังเป็นฉากแดง
ตี่จู้ หินอ่อน 35 นิ้ว เสาไฟป้ายอักษรจีนมงคลเรืองแสง 4 เสา ตั้งที่ Lee Garden Plaza หาดใหญ่

พิธีเปลี่ยน ตี่จู้ ศาลเจ้าที่จีน เป็นหลังใหม่ ตามหลัก
ฮวงจุ้ย

 • ขั้นตอนการย้ายเปลี่ยน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้เอี๊ยะ
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในพิธี
 • ข้อควรในพิธีย้าย

การตั้งตี่จู้ตามหลักฮวงจุ้ย

 • การเลือกตำแหน่งการตั้งตี่จู้เอี้ย
 • การเลิอกทิศตั้งตี่จู้เอี้ย
 • การเลือกฤกษ์ยามในการตั้งตี่จู้เอี้ย
Nine-9-Star-Period8-345
ตี่จู้ 42 นิ้ว Full Option เสาไฟป้ายอักษรจีนมงคลเรืองแสง 6 เสา

การเลือก ตี่จู้ หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน

 • การเลือก ตี่จู้เอี้ย ตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง
 • ข้อที่ควรรู้ และ ข้อควรระวัง ในการเลือก

ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ตำแหน่งตั้งตี่จู้ 

ฤกษ์มงคลไหว้เจ้าที่จีน

 • ข้อมูลที่ต้องใช้ในการปรึกษา
 • วิธีการวัดองศา
Business Finance, accounting, contract, advisor investment consulting marketing plan for the company with using tablet and computer technology in analysis. (Business Finance, accounting, contract, advisor investment consulting marketing plan for the c
ตี่จู้ หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ ขนาด 35 นิ้ว สีขาวครีม ด้านหลังเป็นฉากสีแดง

ลักษณะพิเศษ ตี่จู้ Modern Luxury 

จาก Aviva Spirit

 • เอกลักษณ์ที่เรียบง่าย แต่ลงตัว
 • ระบบไฟในตัวเรือน
 • รั้วอะครีลิคสีเขียวใส
 • เหมาะกับบ้านยุคใหม่ เข้าได้กับทุก Design
 • ถูกหลักฮวงจุ้ยทุกประการ

Aviva Spirit - ศาสตร์และศิลป์แห่งศรัทธา