ศาลพระภูมิ หินอ่อน โมเดิร์น

หินอ่อน สไตล์โมเดิร์น ทรงพีระมิดตามอัตราส่วนทองคำ ( Golden Ratio )
สอดคล้องตามคติไทย พราหมณ์ เหมาะกับ
อาคารทุกรูปแบบ
พร้อมไฟ LED สวยเด่นยามค่ำคืน