ตี่จู้รุ่นไหน เหมาะกับบ้านขนาดเท่าใด?

ตี่จู้ 18.5 นิ้ว คือรุ่นเล็กสุดที่เรามีครับ

เหมาะสำหรับ ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม ขนาดเล็ก (หน้ากว้าง 4 เมตร)

ผลงานลิขสิทธิ์ 374357

ตี่จู้ 24 นิ้ว เหมาะสำหรับ

1) ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม ขนาดใหญ่
(หน้ากว้าง 6 เมตร)


2) บ้านเดี่ยวประมาน 50 ตารางวา

ผลงานลิขสิทธิ์ 374357

ตี่จู้ 27 นิ้ว เหมาะสำหรับ

บ้านเดี่ยวประมาน 75 ตารางวา

ผลงานลิขสิทธิ์ 374357

ตี่จู้ 35 นิ้ว เหมาะสำหรับ

1) บ้านเดี่ยวขนาดประมาน 100 ตารางวา

2) โชว์รูม ออฟฟิศ โรงงานขนาดใหญ่


ผลงานลิขสิทธิ์ 374357

ตี่จู้ 42 นิ้ว เหมาะสำหรับ

1) บ้านเดี่ยวขนาดประมาน 120 ตารางวา

2) โชว์รูม ออฟฟิศ โรงงานขนาดใหญ่

ผลงานลิขสิทธิ์ 374357

Aviva Spirit - ศาสตร์และศิลป์แห่งศรัทธา