ตู้ครอบศาลเจ้า โต๊ะไหว้จีน หินอ่อน

ตู้หินอ่อน โต๊ะครอบศาล Modern Luxury วางเหนือตี่จู้เอี๊ยะ 

สวนทันสมัย สง่างาม เป็นเอกลักษณ์


Aviva Spirit - ศาสตร์และศิลป์แห่งศรัทธา