ผลงานเด่น และ รีวิวจากลูกค้า

ผลงานสถานที่จริงของลูกค้า ตี่จู้เอี๊ยะ ศาลพระภูมิ หินอ่อน


Review ตี่จู้ ศาลพระภูมิ จากลูกค้า


กว่า 90% ของลูกค้าที่ได้ตั้งศาลเจ้าจาก Aviva Spirit ล้วนชื่นชมในคุณภาพและความสวยงาม

หลายท่านได้รับคำชมถึงความประทับใจของแขกผู้มาเยือนที่มีให้กับศาลเจ้าของเรา
ลูกค้าจำนวนมากได้อุดหนุนเรามากกว่า 1 ครั้ง 

Aviva Spirit

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรา

อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์ ปรมาจารย์ ฮวงจุ้ย

อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์

ที่ปรึกษาอาวุโส,
ประธานชมรมภูมิโหราศาสตร์

อาจารย์ สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ ผู้สร้างแบรนด์ ตี่จู้ ศาลเจ้าจีน ศาลพระภูมิ หินอ่อน Modern Aviva Spirit

สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ

ผู้ก่อตั้ง Aviva Spirit,
เจ้าของเพจ Fengshui Balance

Aviva Spirit - ศาสตร์และศิลป์แห่งศรัทธา