วิธีการตั้ง ตี่จู้ ตามหลักฮวงจุ้ย ถูกต้อง

ตั้ง ตี่จู้ ศาลเจ้าที่จีน ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจีนในไทยนิยมตั้ง เพื่อให้เกียรติและ แสดงความเคารพต่อ เจ้าที่

หากจะ ตั้ง ตี่จู้ ศาลเจ้าที่จีน จะต้องพิจารณา 4 องค์ประกอบดังนี้…

ตี่จู้ หินอ่อน ขนาด 35 นิ้ว สีขาว พร้อมบันไดเรืองแสง ด้านหน้าตัวเรือน ด้านหลังเป็นฉากสีแดง

 

1) ชัยภูมิ – ตี่ลี่

 • 地 ตี่แปลว่าดิน  主 จู้แปลว่าเจ้า
  ดังนั้น ตี่จู้ ( ธาตุดิน ) ต้องวางติดดินจึงจะมีพลัง
  หากวางไว้ในตู้โชว์ ไม่ควรมีฐานตู้มารองรับ
 • ตี่จู้ เป็นธาตุดิน ( ชือก็บ่งบอกชัดเจนแล้ว )
  ไม่ใช่ธาตุไฟ จึงไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดง
  ( ที่ใช้สีแดงเพราะตามความนิยมสืบต่อกันมา )
 • หากยกฐาน ฐานนั้นต้องเป็นดินหรือหินและทึบตัน
 • ตี่จู้เอี้ย ตั้งได้เฉพาะชั้นล่าง คอนโดที่สูงกว่าชั้นหนึ่งไม่ต้องตั้ง ชั้นดาดฟ้าไม่มีความหมาย
 • ศาลพระภูมิ คือ เจ้าที่ ( ภูมิ – ดิน ) มีความหมายและการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
  พระภูมิ ต้องอยู่ติดดิน
  ศาลพระพรหม ( มาจากสวรรค์ ) สามารถตั้งบนดาดฟ้าได้
 • ด้านหลัง ตี่จู้เอี้ย ควรเป็นที่นิ่ง
  ไม่ควรเป็นบันได ห้องน้ำ ประตู ห้องครัวโดยเฉพาะตรงกับ เตาไฟ
 • ด้านหน้า ตี่จู้เอี๊ย ควรเป็นที่โล่ง ( เหม่งตึ๊ง )ไว้รองรับ ( โชคลาภบารมี )
 • หากตั้งศาลตี่จู้อยู่ลึกเกินกว่า 8 เมตรเมื่อนับจากประตู
  ควรยกสูงขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้ ตี่จู้ สามารถมองมาเห็นด้านหน้าได้สะดวกขึ้น
 • การยกฐานขึ้น ต้องเผื่อพื้นที่ด้านหน้าสำหรับเป็น เหม่งตึ๊งด้วย
  ( ลานที่ว่างด้านหน้า เพื่อรับโชคลาภ ขนาดประมาณวางจานของไหว้ได้ )
 • หากพื้นของ ศาลเจ้าที่จีน ต่ำกว่าถนน ให้ยกฐานขึ้นจนสูงเท่ากับถนน และเผื่อพื้นที่ด้านหน้า
 • หากวาง ตี่จู้เอี้ย ลงในตู้โชว์ จะต้องมีพื้นที่ด้านข้างขอบซ้ายขวาและด้านบน ตี่จู้
  หากขนาด ตี่จู้เอี้ย ใหญ่ก็เว้นที่มากหน่อย
 • ด้านใต้ ตี่จู้เอี้ย ไม่จำเป็นต้องใส่สิ่งใด
  เพราะหากใส่เหรียญ อันมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในแผ่นดินสยาม ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดกล้ามาอาศัยอยู่หรือการใส่เมล็ดพันธุ์พืช หากมีการเจริญเติบโตก็จะกลายเป็นทิ่มแทงดังนั้นดีที่สุด คือฐานที่เรียบ ทำจากดินหรือหิน
  ( หินอ่อน/แกรนิต ) ทึบตันคือมั่นคง
  แต่ในบางกรณีที่นิยมใส่ แผ่นเงินแผ่นทอง เพชรนิลจินดา ซึ่งเป็นธาตุดิน ถือว่าใช้ได้
 • ขนาดที่ใช้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่
  ใหญ่เกินไปก็อึดอัด – เล็กเกินไปก็ไม่เหมาะสม ขาดบารมี*** แต่หากตั้งลึกเกินกว่า 8 เมตร  ควรพิจารณาเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้น
  มิฉะนั้นแล้ว เมื่อยืนหน้าประตูบ้าน มองมาที่เรือนตี่จู้ จะพบว่าเรือนเล็กไป
 • กรณีที่ ตี่จู้เอี้ย พิงบันได ( เคลื่อนไหว )
  สามารถแก้ไขได้โดยซื้อแผ่นหินอ่อนแปะติดบันได ( ประมาณ 1 – 3 แผ่น ) ลดหลั่นลงมา
  โดยแผ่นหินอ่อนเล็กสุดอยู่หน้าสุดควรมีขนาดใหญ่กว่า ตี่จูเอี๊ย อย่างน้อยข้างละ 1 นิ้ว
  ( ด้านบน ซ้ายและขวา ) เปรียบเสมือนภูเขาคือมั่นคง
  แล้วจึงเชิญ ตี่จู้ วางไว้ด้านหน้าแผ่นหินนั้น
 • ตี่จู่เอี้ย สามารถวางไว้ด้านข้างซ้ายหรือขวาของบ้านก็ได้ โดยวิเคราะห์ร่วมกับ ดาว 9 ยุค
 • ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้เอี้ย หินอ่อน
  ตี่จู้ สามารถทำมาจากวัสดุอื่นได้ เช่น หินอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับธาตุดิน ( คือ ตี่จู้ )
  บ้านสมัยใหม่นิยมตั้ง ตี่จู้ เป็นหินอ่อน
  ปัจจุบันมีรูปแบบทันสมัย สไตล์โมเดิร์น สามารถใช้ได้
  ขอให้องค์ประกอบหลักสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน
 • บ้านเรือนทั่วไปตั้ง ตี่จู้เอี้ย อย่างเดียวก็เพียงพอ (เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้าน )
  ปึงเถ่ากง เหมาะกับการตั้งบ้านเรือนขนาดใหญ่มากหรือโรงงาน ( ผู้ว่า )
  ตั้งมากเกินไปบ้านจะดูเป็น โรงเจ ศาลเจ้า

 

2) การตั้งตี่จู้ตามหลักทิศทาง – ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

 • ตี่จู้เอี้ย ควรตั้งในตำแหน่งลาภวิบัติ ลาภเสื่อม ( ทำให้สิ่งเลวร้ายนิ่งหรือหมดไป )
  หรือตั้งตำแหน่ง บารมีประจำยุค บารมีหนุน บารมีรอ ( เสริมบารมี )
 • ห้ามตั้ง ตี่จู้เอี้ย ในตำแหน่ง ลาภประจำยุค ลาภหนุน บารมีวิบัติ บารมีเสื่อม
 • หากเป็นทิศทางเจริญรุ่งเรือง ด้านหน้า ตี่จู้ ต้องมองออกไปตรงตำแหน่งประตูที่มีลาภ
  .
 • ดาว 9 ยุค 345 องศา
  ตี่จู้ไม่จำเป็นต้องตรงประตูบ้านเสมอไป
  ตัวอย่าง บ้านนั่ง 345 องศา ยุค 8
  หากตั้งตี่จู้อยู่กลางบ้าน และประตูอยู่กลางบ้าน
  ประตูเป็นดาว 9 7 เป็นตำแหน่งบารมีหนุน และลาภเสื่อม
  เปิดประตูนี้ กลับไม่ดี – ขาดผู้สนับสนุน และเกิดเรื่องเสียลาภ
  ดังนั้น หากเปิดประตูขวามือด้านหน้าของตี่จู้แทน
  จะเป็นดาว 7 9 คือ ประตูลาภหนุน – จะได้ลาภที่ดีศึกษา
  บทบาทดาว 9 ยุคได้จาก หนังสือ จัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ยุค 8

 • หากเป็นทิศทางล้มเหลว ( คือบารมีอยู่หน้า ลาภอยู่หลัง )
  ด้านหลัง ตี่จู้เอี้ย ต้องเคลื่อนไหว ด้านหน้าต้องถูกปิดบัง
 • ตี่จู้เอี๊ย เป็นเพียงจุดยึดเหนี่ยวไม่ใช่ประธาน

3) ดวงชะตา 

 • หากทิศทางที่ตั้งของ ตี่จู้เอี้ย ถูกต้องกับ ธาตุสำคัญ
  ให้ไหว้เป็นประจำจะช่วยส่งเสริม ดวงชะตา

 

4) ฤดูกาล – ฤกษ์ยาม

 • ควรเป็นฤกษ์ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น วันจิ้งซิ้ง( เด่นดัง ) ได้ยิ่งดี
 • เป็นฤกษ์สี่ทิศก็ใช้ได้ เพราะเป็นฤกษ์ปลอดภัย วุ่นวาย ( เอี๊ยง )
  ตี่จู้ คือนิ่ง ( อิม ) เมื่ออิมและเอี๊ยงมาบรรจบกัน ก่อเกิดพลังสมดุล
 • วันแรกที่มีการทำพิธี ต้องจุดธูปจริง 5 ดอก
  เพราะควันเป็นสื่อแสดงออกถึงความเคารพของเจ้าบ้านต่อ เจ้าที่
 • ของไหว้ ที่ควรเป็นคือ ผลไม้ 5 อย่าง ไม่ควรเป็นเนื้อสัตว์เพราะเท่ากับเบียดเบียนชีวิตอื่น
  ขี้เถ้าที่ใช้ปักธูป ใช้ถ่านหรือดินที่เผาจนเป็นขี้เถ้า ( จะบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งใด ๆ เจือปน )
 • การขยับย้าย การทำความสะอาดครั้งแรก ตี่จู้เอี้ย ต้องดูฤกษ์เสมอดีที่สุด
  ให้ใช้มือกด กระถางธูป แล้วเช็ดไปรอบ ๆ
  ห้ามยกหรือเคลื่อนย้ายเรือนหรือกระถางธูปโดยเด็ดขาด

… หากสนใจ กรุณาติดต่อเราที่ LINE Official Account ID: @avivaspirit หรือ โทร 081-448-4648

…. หรือ คลิกเพื่อดู ตี่จู้เอี๊ยะ หินอ่อน ทุกขนาด


Aviva Spirit - ศาสตร์และศิลป์แห่งศรัทธา