เทพเจ้าจีน

Showing all 2 results

  • เจ้าแม่กวนอิม ปางนั่งชันเข่า มีอีกชื่อเรียกว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทำจากเรซิ่น มีเอกลักษณ์จากแบรนด์ Aviva Spirit