กระถางธูปไฟฟ้า LED ไหว้ตี่จู้ ไหว้พระ เทพ

กระถางธูปไฟฟ้า LED ไหว้ตี่จู้ ไหว้พระ เทพเจ้า

กระถางธูปไฟฟ้า LED ดับเอง

 

กระถางธูปไฟฟ้า LED 3 ดอก ไหว้พระ เทพเจ้า

กระถางธูปไฟฟ้า LED แบบ 5 ดอก
สำหรับไหว้ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้

กระถางธูปไฟฟ้า LED แบบ 3 ดอก
สำหรับไหว้พระ เทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สวยงาม ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น
ประหยัด ปลอดภัยเพราะเป็นระบบไฟ 12V

*** หมายเหตุ ***
กระถางธูปจริง ยังคงต้องมี แต่ใช้งานเฉพาะกรณีจำเป็น ได้แก่
วันแรกต%